JCB 14 Էքսկավատոր

Ապրանքանիշ HTI Toys

Նկարագրություն JCB 14 Էքսկավատոր

Սեռը Տղա

Տարիքը 3+

Գինը 17700 Դր.

Առկա է` Սայաթ Նովա 40/1 , Երևան Մոլ

Ավելացնել ցանկություններում Ավելացնել զամբյուղում